FAQs Complain Problems

हाईलाइट

   च‌खेली गाउँपालिका रिक्त पदाधिकारी विवरण । च‌ंखेली गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षा रकम बैङ्क मार्फत भुक्तानी गर्नका लागि अनिवार्य रुपमा खाता खाेल्ने सम्बिन्ध सुचना ।  चंखेली गाउँपालिका प्राविधिक सहायक पदपुर्ती सम्बन्धि सुचना  ।   च‌ंखेली गाउँपालिका जग्गा खरिद सम्बन्धि सुचना  ।     बाेलपत्र पुन आह्वान गरिएकाे सुचना । चंखेली गाउँपालिकाद्वारा जारी धन्यवाद ज्ञापन पत्र ।   जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्वन्ध विच्छेद र बसाइँ जस्ता घटना घटेको ३५ दिनभित्र निशुल्क रुपमा गराऔँ सबैको व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ गराऔं ।          व्यक्तिगत घटना दर्ता दशक सन् २०१५ – २०२४ सफल पारौँ ।            चंखेली गाउँपालिकाद्वारा काेराेना  भाईरस  नियन्त्रण तथा  विपत्त व्यवस्थापन काेष निर्माण गरिएकाे सुचना ।

 

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
चंखेली गाउँपालिका एफ.एम रेडियाे व्यवस्थापन तथा संचालन गर्न बनेकाो विधेयक २०७७ ७७/७८ 07/01/2020 - 00:35 PDF icon F.M. Radio Act.pdf
च‌ंखेली गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७७ ७७/७८ 07/01/2020 - 00:31 PDF icon ६. गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना).pdf
चंखेली गाउँपालिका कृर्षि विकास विधेयक २०७७ ७७/७८ 07/01/2020 - 00:27 PDF icon Agriculture Act.pdf
चंखेली गाउँपालिका प्रहरी विधेयक २०७७ ७७/७८ 07/01/2020 - 00:24 PDF icon Gaun Police Act.pdf
चंखेली गाउँपालिका स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 07/01/2020 - 00:19 PDF icon Rajpatra Procedure.pdf
चंखेली गाउँपालिका स्थानीय उर्जाविकास निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 07/01/2020 - 00:15 PDF icon २८. स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४.pdf
चंखेली गाउँपालिका स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाइ विध्ययेक ७७/७८ 07/01/2020 - 00:12
चँखेली गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५, ७५/७६ 02/10/2019 - 13:52 PDF icon १३. स्थानीय तह सहकारी ऐन - Copy.pdf
आर्थिक ऐन ७५/७६ 10/02/2018 - 15:23 PDF icon आर्थिक एेन.pdf
आर्थिक ऐन र अनुसुची ७५/७६ 10/02/2018 - 15:22 PDF icon आर्थिक ऐनका अनुसुचीहरु.pdf

Pages