FAQs Complain Problems

हाईलाइट

           च‌ंखेली गाउँपालिका पशु सेवा शाखाकाे बाख्रा पकेट कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना  ।  महादेव मा वि दार्मकाे वाेलपत्र आह्वान गरिएकाे सुचना चंखेली गाउँपालिकाद्वारा मिति २०७७/०९/ १९ गते   शीलबन्दी दरभाउपत्र/ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना  l     च‌खेली गाउँपालिका रिक्त पदाधिकारी विवरण । च‌ंखेली गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षा रकम बैङ्क मार्फत भुक्तानी गर्नका लागि अनिवार्य रुपमा खाता खाेल्ने सम्बिन्ध सुचना ।      जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्वन्ध विच्छेद र बसाइँ जस्ता घटना घटेको ३५ दिनभित्र निशुल्क रुपमा गराऔँ सबैको व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ गराऔं ।          व्यक्तिगत घटना दर्ता दशक सन् २०१५ – २०२४ सफल पारौँ ।           

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक बर्ष २०७८ र ०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्य

७९-८० 07/07/2021 - 16:15 PDF icon आर्थिक बर्ष 2078 को निती तथा कार्यात्रःम.pdf

आर्थिक बर्ष २०७७ र ७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्य

७७/७८ 06/30/2020 - 23:25 PDF icon आर्थिक बर्ष 2076 को निती तथा कार्यात्रःम.pdf

चंखेली गाँउपािलकाकाे अा.व. २०७६/२०७७ काे पारित नीति तथा कार्यक्रम सहितकाे बजेट बक्तव्य

७६/७७ 07/15/2019 - 12:05 PDF icon चंखेली गाँउपालिका आर्थिक बर्ष 2076 को निती तथा कार्यात्रःम.pdf

चंखेली गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पारित नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट बक्तव्य l

७५/७६ 08/19/2018 - 15:54 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf, PDF icon आर्थिक बर्ष 2075 को निती तथा कार्यात्रःम.pdf